Ajax loader
Bust of Friedrich Nietzsche
Bust of Friedrich Nietzsche
Bust of Friedrich Nietzsche
Nietzsche, Friedrich Philosopher Röcken (Saxony) 15.10.1844 – Weimar 25.8.1900.

“Bust of Friedrich Nietzsche”.

Sculpture by Max Klinger (1857–1920).
sur 1
Voir Sélections