Ajax loader
Königsberg, Bastion Grolmann / Foto, April 1945
Königsberg – Kaliningrad (Ostpreußen, Kaliningraskaja Oblast),
Stadtbefestigung (angelegt 1626–1628; 1843/64 ausgebaut),
Bastion Grolmann (angelegt 1890).

Befestigungen...
sur 1
Voir Sélections