Ajax loader
Duncan Ban MacIntyre, Duncan Ban Monument / Photo
Duncan Ban MacIntyre (Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir; Scottish Gaelic poet).
Druim Liaghart 20.03.1724 – Edinburgh 14.05.1812.

Duncan Ban Monument (erected 1859)...
sur 1
Voir Sélections