Ajax loader
Vladimir Lenin’s Hut near Razliv Station in Winter / Photo, 1980
Lenin (born Vladimir Ilyich Ulyanov),
1870 – 1924,
Russian communist revolutionary, politician and political theorist.

Vladimir Lenin’s hut near Razliv station....
sur 1
Voir Sélections