Ajax loader
Artillerie / Geschütztransport / Wehrmacht..
Militär:
Artillerie.

Geschütztransport der deutschen Wehrmacht, (2. Wk.).

PK-Foto (Bauer), 1941.
aus: Zeitschrift “Signal”, frz. Ausgabe,
2. Jg., Heft 14, 1941....
sur 1
Voir Sélections