Ajax loader
Jost Amman / L’impriemeur, 1568.
Amman, Jost ; 1539–1591.

“L’imprimeur”. Grav. sur bois. In : “Eygentliche Beschreibung aller Stände (…), Frankfurt a. M. 1568. Avec textes de Hans Sachs.
sur 1
Voir Sélections