Ajax loader
“Kalvarienberg (Marktfrauen hinter Schneewehen) "
“Kalvarienberg (Marktfrauen hinter Schneewehen) "
“Kalvarienberg (Marktfrauen hinter Schneewehen) "
Ivanyi Grünwald, Béla;
Hungarian painter, 1867 - 1940.

“Kalvarienberg (Marktfrauen hinter Schneewehen) " (Calvary (market women behind snowdrifts), 1912.
Oil...
sur 1
Voir Sélections