Ajax loader
Yamato yoshinoyama
Yamato yoshinoyama
Yamato yoshinoyama
Hiroshige II, Utagawa (auch: Kisai Rissho oder Ryusho sowie Shigenobu);
1826–1869.

"Yamato yoshinoyama", 1859.
(Der Berg Yoshino in der ehem. Provinz Yamato (auch:...
sur 1
Voir Sélections