Ajax loader
Fischerei Schiffe u Geräte
1. u 2. Fischdampfer, Längs– und Querschnitt, a Kombüse, b Stauraum, c Kajüte, d Maschinenraum u. Kesselraum, e Bunker, f Reepraum, g Netzraum, h Fischraum für frische...
sur 1
Voir Sélections