Ajax loader
China, Pagode in Nunschang / Foto 1880
China,
Pagode in Nunschang (?).

Ansicht.

Photographie (Albuminabzug), unbez.,
um 1870/80.
Rückseitig handschriftl., teils unleserl. beschr. “Pagode in (Nun?) schang...
sur 1
Voir Sélections