Ajax loader
Divan of Khwaju Kirmani
Divan of Khwaju Kirmani
Divan of Khwaju Kirmani
Persian miniature.

Wedding of Prince Humay with Princess Humayun.

Miniature by Junayd from the manuscript
“Divan of Khwaju Kirmani”
by Mir Ali of Täbris, 1396....
Humay and Humayun
Humay va Humayun
Ali menace un infidèle et obtient sa conversion / Miniature persane du 14e siècle
Diwan of Khwaju Kirmani
sur 1
Voir Sélections