Ajax loader
Massaker d.Irokesen an d.Huronen
Massaker d.Irokesen an d.Huronen
Massaker d.Irokesen an d.Huronen
Völkerkunde, Nordamerika:
Indianer.
- "Massaker der Irokesen an den Huronen". -
Gemälde, 1827-1828, von Joseph Légaré (1795-1855).
Öl auf Leinwand, 63 x 83,8 cm.

Inv.Nr....
sur 1
Voir Sélections