Ajax loader
Duell Borkowsky-Chwistek April 1914 /Fot
Recht / Duell.

Duell mit Säbeln zwischen Borkowsky und Chwistek, April 1914.

Foto, o. O. (Paris?), handschriftl bez. u. dat. “Duel au sabre Borkowsky-Chwistek....
sur 1
Voir Sélections