Ajax loader
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Bagdad (Irak)
Medrese Al-Sharabiya, ebenso benannt
“Abbasiden-Palast” ; die um 1900
entdeckten Ruinen wurden zunächst identifiziert als die eines Abbasiden-Palastes;...
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
Abbasiden-Palast
von 1
Öffne Lightbox