Ajax loader
Samara, fruher Kuibyschew, Museum, Stalinbunker, Sitzungsraum Russland, Samara, fruher Kuibyschew, Stalinbunker, Bunker von Stalin, gebaut Februar 1942–Oktober 1942,...
sur 1
Voir Sélections