Ajax loader
Toto tsukuda oki
Toto tsukuda oki
Toto tsukuda oki
Hiroshige, Utagawa Ichiyusai (Andô);
1797–1858.

"Toto tsukuda oki", 1858.
(Die Tsukuda-Insel vor der östlichen Hauptstadt (Edo, heute Tokio) von der Bucht von...
La fête de Sumiyoshi dans l’île de Tsukuda
sur 1
Voir Sélections