Ajax loader
Teatro Popular, Niteroi / Oscar Niemeyer / Photo
Architecture.
Niemeyer, Oscar, born 1907, Brazilian architect.

Exterior view of the Teatro Popular, Niteroi, inaugurated in 2007. Rua Doze-Centro, Niteroi, Brasil.

Photo....
h
sur 1
Voir Sélections